Øreakupunktur / Auriculoterapi

Der findes mange mikrosystemer indenfor akupunktur og øret er meget kendt og anvendt. I øret afspejles hele kroppen, hvilket muliggør, at bl.a. smerter og forstyrrelser i kroppen behandles i øret.

Der findes mange mikrosystemer indenfor akupunktur og øret er meget kendt og anvendt. I øret afspejles hele kroppen, hvilket muliggør, at bl.a. smerter og forstyrrelser i kroppen behandles i øret. Man skal forestille sig et barn liggende i fosterstilling (se fig.1.) – med hovedet liggende nedad mod øreflippen.

Figur af et øre

Fig. 1

Nervesystemet i øre akupunktur

Ligesom i krops akupunktur benytter øre akupunktur sig af forskellige nervebaserede systemer – heriblandt forbindelser til de tolv hjernenerver, som har direkte eller indirekte forbindelse til øret. Nervesignaler fra forskellige steder i hjernen (den forlængede marv, pons og mesenchephalon) menes alle at have forbindelse til øret. Især den store ansigtsnerve (trigenimusnerven) har forgreninger ud til øret, som derved har indvirkning på mange af kroppens funktioner.

Øre akupunktur og WHO

I dag findes der to hovedgrene inden for øre akupunktur. Den franske og den kinesiske. Den franske øre akupunktur kaldes også for Auriculoterap, og blev udviklet af den franske læge, ingeniør og biolog Poul Nogier og blev i 1990 godkendt som videnskabelig behandlingsmetode af WHO.

Brug af punktsøger og VAS puls

Den franske øre akupunktur / Auriculoterapi er også kendetegnet ved pulsregistrering og punktsøgning med frekvensapparater. Punktsøgeren måler hudens overflade / reaktion på svag stimulation af strøm, som derefter kan registreres med punktsøgeren. Når behandlingsværdige punkter er fundet, sættes der akupunkturnåle, kugleplastre eller små engangsnåle (permanåle) i punkterne. Desuden stimuleres specifikke områder på øret, som årsagsbehandling ved brug af laser og frekvensterapi.

Effekten af øre akupunktur

Øre akupunktur er især kendt for sine egenskaber i forbindelse med behandling af smerter, allergi og afvænning, samt til psykiske- og kognitive problemer. Jeg anvender også øre akupunktur til opretning af skævheder i kroppen / kropskorrektion ud fra posturologiske principper (læs evt. mere i afsnittet om Posturologi).

Se WHO’s liste her.

Generelt om mine behandlinger

  • Der afsættes 45-60 minutter til hver konsultation. Første konsultation op til 90 minutter.
  • Jeg følger gældende lovgivning indenfor akupunktur.
  • Jeg har tavshedspligt og opbevarer alt data fortroligt i henhold til retningslinjer indenfor GDPR.
  • Jeg anvender kun sterile engangsnåle.
  • Jeg er medlem hos Dansk Behandlerforbund og forsikret igennem dem.
  • Når du modtager en behandling af mig, så starter vi med en kort indledende samtale og skriver en journal. Herefter vil jeg lave nogle test og begynder derefter selve behandlingen.
  • Jeg behandler primært på ører, hænder, fødder, underarme, underben, knæ, albuer og skalp. Du kan derfor være fuldt påklædt under de fleste behandlinger. Kom derfor gerne i tøj, som kan trækkes op over knæ og albuer.

Mine andre behandlingsformer

Klassisk kinesisk

Klassisk kinesisk akupunktur

En original, helhedsorienteret akupunkturmetode, der fokuserer på kroppens aktuelle tilstand.

Cupping

Cupping

En traditionel kinesisk teknik der fremmer blodtilførsel, slapper muskler af og styrker immunforsvaret.

Posturologi

Posturologi
Forståelse og korrektion af kroppens holdning for langvarig smertelindring.

BMS akupunktur

BMS akupunktur

Målrettet og tidstestet akupunkturmetode for effektiv lindring og helbredelse.

MET Behandling

MET Behandling

Manuel terapiteknik, der bruges til at forlænge, styrke og forbedre bevægelsesområdet for muskler og led.